Internkurs
Farligt Gods
ADR 1.3 och 1.10

 

 

Utbildningskrav för hanteringen

Allmän utbildning

Personalen skall vara förtrogen med de allmänna villkoren i bestämmelserna för transport av farligt gods.

 

Funktionsspecifik utbildning

Personalen skall få detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods, motsvarande deras uppgifter och ansvar.
I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag skall personalen
utbildas om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.

 

Säkerhetsutbildning

I motsvarighet till de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning skall personalen få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra.
Utbildningens mål skall vara att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.

 

Målgrupper för kursen:

De personer som är sysselsatta hos delaktiga i hanteringskedjan av det farliga godset.
Såsom mottagare, lossare, fyllare, lastare och avsändare samt personal som arbetar med spedition, inköp, transportdokument och säkerhetsfrågor
.

 

Kursprogram

1.      Presentation av kurs och kursdeltagare

2.      Allmänt om farligt gods

3.      Lagen om transport av farligt gods

4.      Förordningen om transport av farligt gods

5.      Föreskriften för Säkerhetsrådgivare och dennes arbetsuppgifter

6.      Risker med farligt gods

7.      Avsändarens skyldigheter

8.      Klassificering och märkning

9.      Lastning, mottagning, lossning, uppställning, mellanlagring, och avsändning av farligt gods.

10.  Transportinstruktion för farligt gods, med styckegodsbil och tankbil

11.  Transportskydd – Skyddsplan

12.  Nödlägeshantering

13.  Farligt godsblad

14. Uppsummering och slutdiskussion

 

Kursledare: Kent Åhman / JNN Contracting AB

 

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

 

Tid, plats och pris

Kursdatum:

Plats:

Tid:08:00–15:00

Priset för kursen är 1 600 kr/pers exkl moms . Priset gäller för 10-15 deltagare och inkluderar kursdokumentation och kursintyg efter avslutad kursdag, Kursavgiften faktureras efter genomförd kurs med 20 dagars kredit.

 

Så här anmäler du dig:

På telefon   0304-66 83 83

Via e-mail    jnn@jnn.se

Via fax         0304-66 83 37

 

Internkurs

Kurs genomförs som internkurs där kunden står för kostnader för lokal och mat.

 Hör gärna av dig för eventuella frågor mm till vår kursledare

Jan Johansson

tel 0304-66 83 83

mobil 0705-388006

e-mail:jan.johansson@jnn.se

 

Hjärtligt välkomnA